Οδηγός αγοράς ρακετών ΙΙΙ. 27/04/2018

Οδηγός αγοράς ρακετών ΙΙΙ.

  Το τρίτο και τελευταίο μέρος του οδηγού αγοράς ρακετών του Matchpoint με την ανάλυση  πιο εξειδικευμένων χαρακτηριστικών των ρακετών τένις είναι έτοιμο. Μετά την παρουσίαση της σχέσης τιμής-ποιότητας σκελετού στο πρώτο μέρος του οδηγού μας, και της ανάλυσης των εννοιών βάρους, μεγέθους κεφαλιού και μήκους των ρακετών στο δεύτερο μέρος, προχωράμε με την ανάλυση της ισορροπίας, του βάρους αιώρησης και της ακαμψίας του σκελετού.

   Ισορροπία ρακέτας/Balance.

  Η ισορροπία ή Balance των ρακετών τένις είναι το ακριβές σημείο ισορροπίας της ρακέτας στον οριζόντιο άξονα. Αν ισορροπήσουμε λοιπόν σε ένα λεπτό σημείο μία ρακέτα (photo 1) παράλληλα με το έδαφος το σημείο που θα ισορροπήσει, χωρίς να γέρνει προς το κεφάλι ή την λαβή, θα μας δώσει και τις τρείς παρακάτω, βάσει balance, κατηγορίες ρακετών:

   Balance


  Photo 1

  1) Ρακέτες τένις που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη μάζα του βάρους τους προς το κεφάλι και ονομάζονται Head Heavy.

  2) Ρακέτες τένις που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη μάζα του βάρους τους προς το μέρος της λαβής και ονομάζονται Head Light.

  3) Ρακέτες τένις που το κέντρο βάρους τους είναι ακριβώς στην μέση του μήκους της ρακέτας και για αυτό ονομάζονται even balance rackets.

  Τα χαρακτηριστικά των ρακετών που επηρεάζονται άμεσα από την παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι η αίσθηση βάρους, η δύναμη, η άνεση διαχείρισης και η ταχύτητα αιώρησης. Σε γενικές γραμμές όσο το balance πηγαίνει προς το κεφάλι η αίσθηση βάρους είναι μεγαλύτερη, η δύναμη περισσότερη και η ταχύτητα αιώρησης-άνεση διαχείρισης μικρότερη. Όσο το balance μεταφέρεται προς την λαβή τότε έχουμε ρακέτες με μικρότερη αίσθηση βάρους, ευκολότερη διαχείριση και μεγαλύτερες ταχύτητες αιώρησης. Οι ρακέτες που είναι even συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο ισορροπημένα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το που τοποθετείται το balance των ρακετών τένις σχετίζεται άμεσα με το βάρος τους και πιο συγκεκριμένα:

  Οι ρακέτες Head Heavy είναι συνήθως οι πολύ ελαφριές ρακέτες οι οποίες δεν έχουν δύναμη λόγω χαμηλού βάρους. Για να αντισταθμιστεί ο παράγοντας αυτός οι κατασκευαστές τοποθετούν το βάρος μπροστά για να δώσουν περισσότερη δύναμη στη ρακέτα και σχετική σταθερότητα όσον αφορά την αντίσταση της ρακέτας στη δύναμη της μπάλας. Οι ρακέτες αυτές έχουν μεγαλύτερη αίσθηση βάρους από ότι πραγματικά είναι καθώς το βάρος είναι μακριά από το χέρι του παίκτη.

  Καθώς το σημείο ισορροπίας της ρακέτας μετακινείται προς την λαβή και έχουμε even και Head Light ρακέτες τα δεδομένα αντιστρέφονται σταδιακά. Οι even rackets όπως είπαμε παραπάνω συνδυάζουν χαρακτηριστικά πιο ισορροπημένα, ενώ όσο το βάρος μεταφέρεται προς την λαβή (Head Light) έχουμε συνήθως σκελετούς με μεγαλύτερο βάρος. Επειδή μια βαριά ρακέτα έχει δύναμη αντίστασης στην μπάλα και σταθερότητα στο χτύπημα λόγω μάζας, το balance βρίσκεται πιο κοντά στη λαβή για να είναι σχετικά ευκολότερη στη διαχείριση και στην ταχύτητα αιώρησης. Η αίσθηση βάρους σε αυτές τις ρακέτες είναι μικρότερη από το πραγματικό τους βάρος.

   Το Balance μετριέται σε ίντσες ή σε cm που δείχνουν την απόσταση του σημείου ισορροπίας από την άκρη της λαβής. Άλλος τρόπος είναι το πόσους points (1/8 inch) head heavy ή head light είναι η ρακέτα. Τέλος είναι αυτονόητο ότι μία παιδική ρακέτα 26 ιντσών, μία κανονική ρακέτα 27 ιντσών και μία ρακέτα extra long 27,5 που έχουν balance στους 33,0 cm έχουν διαφορετικό σημείο ισορροπίας σε σχέση με το συνολικό τους μήκος.

  Η επιλογή του κατάλληλου βάρους και balance σε σχέση με το επίπεδο του παίκτη πρέπει να έχει ως στόχο τον καλύτερο πιθανό συνδυασμό τους, που μπορεί να χειριστεί ο παίκτης αυτός εντός μιας προπόνησης ή ενός αγώνα, με τρόπο που θα αποδώσει το καλύτερο συνολικά και συνδυαστικά αποτέλεσμα σε επίπεδο δύναμης, ελέγχου, σταθερότητας ρακέτας, ταχύτητας αιώρησης και άνεσης διαχείρισης.

   Βάρος αιώρησης/Swingweight

  Το βάρος αιώρησης ή Swingweight των ρακετών τένις μας δείχνει το βάρος της ρακέτας κατά την διάρκεια της αιώρησης. Αυτό σχετίζεται με το συνολικό μήκος της ρακέτας και με το πώς είναι ουσιαστικά κατανεμημένο το βάρος της ρακέτας στα δύο άκρα της. Είναι μία πολύ σημαντική ένδειξη στην επιλογή της αγοράς μιας ρακέτας τένις διότι σχετίζεται άμεσα με όλες τις παραμέτρους που παίζουν ρόλο στην απόδοση ενός σκελετού, την δύναμη, τον έλεγχο, την ταχύτητα αιώρησης, την άνεση και την σταθερότητα του σκελετού στο χτύπημα.

  Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το πώς επηρεάζει το Swingweight, απομονώνοντας άλλα χαρακτηριστικά, που συνδυαστικά πιθανόν θα άλλαζαν τα τελικά συμπεράσματα (όπως το stiffness ή οι διαφορετικότητα στην τεχνολογία των ρακετών), θα υποθέσουμε ότι έχουμε ίδιες ρακέτες με διαφορετικό Swingweight και θα σας παρουσιάσουμε τις διαφορές τους.

  Η ρακέτα με το μεγαλύτερο βάρος αιώρησης σε σχέση με τη ρακέτα με το μικρότερο swingweight θα έχει πιο βαριά αίσθηση, περισσότερη δύναμη, μεγαλύτερη σταθερότητα στο χτύπημα και λιγότερους κραδασμούς στην επαφή με την μπάλα. Στα μειονεκτήματα θα βρίσκεται η ευκολία διαχείρισης που σχετίζεται με την άνεση και η μικρότερη ταχύτητα αιώρησης.

  Αντιθέτως η ρακέτα με το μικρότερο βάρος αιώρησης θα έχει μικρότερη αίσθηση βάρους στο χτύπημα, λιγότερη δύναμη (εφόσον υποθετικά κινηθεί με ίδια ταχύτητα αιώρησης), περισσότερο κραδασμό στην επαφή, αλλά θα κερδίσει σαφώς σε άνεση και σε ευκολία διαχείρισης και ανάπτυξης ταχύτητας στην αιώρηση.

  Τα παραπάνω συμβαίνουν διότι οι δυνάμεις της μπάλας και της ρακέτας κινούνται αντίθετα. Με απλά λόγια η μπάλα έρχεται από το αντίπαλο court με μία δύναμη, η ρακέτα μας κινείται αντίθετα προς την μπάλα, αλλά και γύρω από την λαβή της ως άξονα, με μία αντίθετη δύναμη.  Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το βάρος αιώρησης της ρακέτας και από την ικανότητα ταχύτητας αιώρησης του παίκτη σε αυτού του βάρους αιώρησης σκελετό. Ποια είναι λοιπόν η ιδανική ρακέτα όσον αφορά το swingweight?

  Αν υπήρχε οι εταιρείες θα βγάζανε ρακέτες με σταθερό βάρος αιώρησης. Υπάρχουν παίκτες που θα αποδώσουν καλύτερα δίνοντας δύναμη στην μπάλα από την ρακέτα (μεγαλύτερο swingweight) και παίκτες που θα αποδώσουν καλύτερα δίνοντας  δύναμη στη μπάλα από την ταχύτητα αιώρησης (μικρότερο swingweight). Όταν ο παίκτης δεν γνωρίζει τί του ταιριάζει σε σχέση με αυτό το χαρακτηριστικό, η επιλογή του κατάλληλου swingweight στην αγορά της νέας του ρακέτας πρέπει να γίνεται δοκιμάζοντας ρακέτες με διαφορετικό swingweight, ώστε  ο ίδιος να χτίσει μια εμπειρία στην διαφορετική αίσθηση του βάρους αιώρησης και να είναι ικανός να επιλέξει τί πραγματικά του ταιριάζει. Με αυτό τον τρόπο μελλοντικά θα κινείται σε πιο συγκεκριμένα specs. Θα επαναλάβουμε ότι οποιοδήποτε  χαρακτηριστικό, συμπεριλαμβανομένου του swingweight, όσο σημαντικό και να είναι στην επιλογή μας, είναι ενδεικτικό και πρέπει να συνυπολογιστεί και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ρακέτας.

   Ακαμψία σκελετού-Stiffness

  stiffness_Racket

  Η ακαμψία του σκελετού μιας ρακέτας τένις σχετίζεται με την ελαστικότητά της. Υπάρχουν διάφορα μηχανήματα μέτρησης της ελαστικότητας ενός σκελετού. Το πιο διαδεδομένο και ευρέως γνωστό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για αυτή την μέτρηση, και πολλές άλλες, είναι το Babolat RDC (Racket Diagnostic Centre) που μας δίνει στις σημερινές ρακέτες έναν αριθμό χοντρικά μεταξύ του 55 και του 75. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός σημαίνει ότι η ρακέτα είναι πιο ελαστική και όσο μεγαλύτερος ότι είναι πιο άκαμπτη (stiff).

   Τί σημαίνουν όμως αυτά και πώς επηρεάζουν την ρακέτα μας? Το stiffness των ρακετών τένις είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την δύναμη και την αίσθηση. Όσο χαμηλότερο stiffness έχει μία ρακέτα τόσο περισσότερο λυγίζει ουσιαστικά κατά την πρόσκρουση με την μπάλα. Η μεγαλύτερη ελαστικότητα βοηθάει σε μεγαλύτερη απορρόφηση της ενέργειας από την μπάλα, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών, πιο μαλακή αίσθηση, αλλά συνεπάγεται και λιγότερη δύναμη. Αυτά συμβαίνουν διότι η μπάλα έχει φύγει από την ρακέτα του παίκτη πριν η ρακέτα αρχίσει να επανέρχεται από την παραμόρφωση που δέχτηκε κατά την διάρκεια του χτυπήματος. Οι ρακέτες με πιο υψηλό stiffness έχουν μικρότερη ελαστικότητα άρα μικρότερη απορρόφηση ενέργειας στην επαφή, περισσότερο κραδασμό, πιο σκληρή αίσθηση, αλλά και περισσότερη δύναμη.

  Όλα τα παραπάνω εξηγούν σε γενικές γραμμές το stiffness και μπορούν να μας δώσουν μία γενική κατεύθυνση όσον αφορά την ελαστικότητα του σκελετού. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι για έναν άνθρωπο που έχει tennis elbow καλό είναι να αποφύγουμε να του δώσουμε μια πολύ σκληρή ρακέτα με άνω του 70 stiffness. Αν όμως είναι μεσαίου επιπέδου παίκτης και του δώσουμε μία ρακέτα με εξαιρετικά χαμηλό stiffness που δεν έχει καθόλου δύναμη και δεν μπορεί λόγω μέτριας τεχνικής να την χειριστεί τότε και πάλι δεν θα έχουμε βοηθήσει στην περίπτωσή του. Η επιλογή του stiffness για κάθε παίκτη, και το πού πρέπει να κινηθεί για να αισθάνεται την βέλτιστη αίσθηση και να έχει ικανοποιητική αλλά ελεγχόμενη δύναμη, μπορεί να διαπιστωθεί και πάλι, όπως και με το swingweight,  με την  δοκιμή ρακετών με διαφορετικό stiffness, ώστε να μπορεί να διαμορφώσει άποψη της διαφορετικότητας τους. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δοκιμής είναι σχετικά, διότι η κατασκευή και τεχνολογία ρακετών διαφορετικών εταιριών  δίνουν ούτως η άλλως διαφορετική αίσθηση ελαστικότητας ακόμα και αν αυτές έχουν  τον ίδιο αριθμό stiffness. Αν έχω επίσης δοκιμάσει για παράδειγμα  μια ρακέτα Head σήμερα με 62 stiffness και μου φάνηκε πολύ μαλακή και χωρίς δύναμη για το παιχνίδι μου δεν σημαίνει ότι για πάντα το 62 είναι απαγορευτικό stiffness για μένα. Οι τεχνολογίες αλλάζουν, το παιχνίδι  μας στο πέρασμα του χρόνου επίσης αλλάζει και στο τέλος της μέρας υπάρχουν ρακέτες που μας κάνουν και ρακέτες που δεν μας κάνουν συνολικά και όχι ως μεμονωμένοι αριθμοί ή μεμονωμένα χαρακτηριστικά.

   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Κλείνοντας θα τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι όλα τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του stiffness, αποτελούν πολύ χρήσιμες ενδείξεις για την απόδοση μιας ρακέτας. Αν όμως δεν συνεκτιμηθούν μεταξύ τους, με το τεχνικό επίπεδο του παίκτη και το προσωπικό του στυλ, τότε είναι απλά νούμερα που πολύ πιθανόν δεν θα χρησιμοποιηθούν και σωστά στην επιλογή της νέας σας ρακέτας. Δεν υπάρχουν μαγικοί αριθμοί, υπάρχουν συνδυασμοί που θα δημιουργήσουν ένα μαγικό αποτέλεσμα που σε κάθε παίκτη είναι ξεχωριστό και μπορεί να προέρχεται από διαφορετικούς συνδυασμούς.

  Γνωρίζοντας όμως το πώς επηρεάζει το κάθε χαρακτηριστικό της ρακέτας την απόδοσή της, έχοντας δοκιμάσει και παίξει με διαφορετικού τύπου ρακέτες, με το πέρασμα του χρόνου θα είστε σε θέση να φιλτράρετε την χαρακτηριστικά μέσα στα οποία σας ταιριάζει και σας αρέσει να κινείστε, ώστε να κάνετε πιο ασφαλείς και αποδοτικές επιλογές.

  Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός αυτού του οδηγού αγοράς ρακετών που κλείνει σήμερα. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε.

  Εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε.

  Matchpoint